FUNDACJA EMPERIO W PROJEKCIE

Projekt 50+ w Świecie Mediów Społecznościowych to autorski projekt Fundacji Emperio zrealizowany dzięki funduszom Fundacji Orlen - Dar Serca w ramach programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi". 

 
CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości w odniesieniu do korzyści wynikających z użytkowania portali społecznościowych przez seniorów z powiatu częstochowskiego.

Sformułowano również następujące cele szczegółowe:
- uzyskanie informacji na temat stanu wiedzy seniorów w odniesieniu do mediów społecznościowych,
- pomoc w opanowaniu podstawowych funkcjonalności popularnych mediów społecznościowych dla osób 50+,
- publikacja przewodnika po portalach społecznościowych dla osób 50+.


 
DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Działania projektowe zostały podzielone na trzy części.

W ramach pierwszej części – przeprowadzone zostało krótkie badanie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Ankietę wypełniały osoby, które zamieszkują powiat częstochowski i ukończyły 50 lat. Po uzyskaniu wyników badań, sylwetka seniora prezentuje się następująco:
Uczestnik badania ma ukończone 50 lat, korzysta z komputera bądź laptopa kilka razy w tygodniu, do 30 min w ciągu dnia. Media społecznościowe nie są mu obce. Zna takie portale społecznościowe jak: Facebook, Nasza-klasa i YouTube. Celem korzystania z portali społecznościowych jest najczęściej kontakt ze znajomymi i poszukiwanie informacji o wydarzeniach. Najistotniejsze cechy portalu społecznościowego z punktu widzenia seniora to: łatwość obsługi oraz duża społeczność.

Drugą częścią projektu była organizacja interaktywnego warsztatu dla 15 osób, którego celem była pomoc w opanowaniu podstawowych funkcjonalności Facebooka (Facebook został wytypowany jako przedmiot szkolenia na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań).  Podczas szkolenia istotne było, aby zanotować najważniejsze obszary z punktu widzenia uczestnika warsztatu – w celu umieszczenia ich w przewodniku (trzecia część projektu).  Na warsztacie poruszone zostały tematy związane m.in. z tworzeniem konta, uzupełnianiem profilu, ustawieniami prywatności czy poszukiwaniem znajomych.

Trzecią częścią projektu była publikacja przewodnika po mediach społecznościowych, w naszym przypadku – na przykładzie portalu Facebook. Celem było utrwalenie wiedzy, która jest potrzebna aby móc obsłużyć podstawowe funkcje portalu. Przewodnik zawiera krótką informację o Fundacji Emperio, definicje mediów społecznościowych oraz przegląd użytkowników z nich korzystających. Oprócz tematów wskazanych we wcześniejszym punkcie, omówiono w nim również nawigację po portalu, tworzenie postów, dodawanie komentarzy, udostepnianie treści, grupy, fan page i wydarzenia.

Przewodnik po mediach społecznościowych dostępny tutaj:


 
GALERIA

WIĘCEJ INFORMACJI

Powrót na stronę główną