Fundacja Emperio w Projekcie


Fundacja Emperio zdecydowała się wdrożyć do praktyki funkcjonowania Platformę IT pod nazwą NEETAKTYWIZACJA, która jest instrumentem cyfrowym, wypracowanym w ramach projektu "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej" poświęconemu w całości tematyce badań i aktywizacji młodzieży NEET składającej się z ogólnopolskiej publicznej bazy danych ze spisem aktualnych działań/inicjatyw, podmiotów działających na rzecz aktywizacji młodzieży NEET, czytelnią, linkownią, instrukcjami i rekomendacjami, raportami, analizami.

W ramach projektu, przedstawiciele Fundacji Emperio (dawniej Fundacja Pozytywnie Aktywnie) wzięli udział w ogólnopolskich warsztatach dotyczących korzystania z platformy NEETAKTYWIZACJA.PL.

 
CEL PROJEKTU

Głównym celem inicjatora projektu Młodzież NEET było wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację edukacyjną/zawodową.

 
GALERIA


 
WIĘCEJ INFORMACJI

Znalezione obrazy dla zapytania neetaktywizacja